PCO Origami

Nasza Epopeja

 

 
 
 
 Ogólnopolski projekt edukacyjny Nasza Epopeja.  

Projekt edukacyjny Nasza Epopeja to propozycja działań badawczo-rozwojowych, edukacyjnych oraz wychowawczych nauczycieli, rodziców, pedagogów oraz Polaków mieszkających w kraju i za granicą, którzy upatrują możliwość rozwoju mowy dzieci i młodzieży na podstawie piękna strof Pana Tadeusza, począwszy od przedszkola na wszystkich etapach edukacji.

Inicjatorem, organizatorem projektu jest Pracownia Pedagogiczna im.prof. Ryszarda Więckowskiego.
 
1. Cel główny projektu.
Upowszechnienie znaczenia epopei narodowej jako współczesnego narzędzia rozwoju językowego, formacji intelektualnej i duchowej człowieka XXI wieku.
 
2. Założenia ogólne edukacyjnego projektu Nasza Epopeja:
- opracowanie koncepcji przybliżania społeczeństwu wartości Pana Tadeusza dla rozwoju dzieci i młodzieży poprzez
nowoczesne formy pracy z wybranymi fragmentami epopei;
- stworzenie nowej strategii pracy z najważniejszą dla naszego narodu lekturą;
- przygotowanie i przeprowadzenie kilkuletniej kampanii społecznej na rzecz czytania Pana Tadeusza nie tylko
podczas zajęć szkolnych;
- przełamanie stereotypu myślenia o języku Pana Tadeusza jako zbiorze form językowych niezrozumiałych
dla dzieci i młodzieży.
 
 
3. Zasady przystąpienia do projektu opisane są w załącznikach do pobrania. Uprzejmie prosimy przeczytać uważnie  trzy instrukcje zamieszczone w trzech kolejnych załącznikach. 
 
 
 
 
 

Załączniki