PCO Origami

Witamy na stronie!

 Witamy na stronie Pracowni Pedagogicznej im.prof. Ryszarda Więckowskiego.

          Pracownia powstała 01.03.1998 roku jako Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, początkowo przyjmując nazwę Origami Pracownia Pedagogiczna. Przez blisko 20 lat ośrodek rozwijał swój program kształcenia pedagogów tworząc projekty związane z wykorzystaniem sztuki origami w edukacji. 

          Od momentu swego powstania pracownia szkoląc kadrę pedagogiczną podejmowała się prac rozwojowych w dziedzinie humanistyki, nauk społecznych oraz dyscyplin artystycznych, włączając aktywnych absolwentów szkoleń do współtworzenia oferty programowej. Główne przesłanie pedagogiczne naszej działalności oparte jest na wizji systemu oświaty, którą przedstawił w swych dziełach twórca pedagogiki wczesnoszkolnej prof. Ryszard Więckowski. Pragniemy, aby  współczesny   i nowoczesny  system edukacji został " wbudowany w naturalne mechanizmy rozwoju człowieka, który z samej natury i właściwości psychofizycznych dąży do poszukiwania i rozwiązywania problemów, do przeżywania i wyrażania własnych stanów emocjonalnych oraz samorozwoju i samorealizacji."

Pracownia jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce zajmuje się kształceniem nauczycieli w zakresie upowszechniania systemu Edukacja przez ruch. Jedynymi osobami, które mogą przeprowadzać takie szkolenia są certyfikowani trenerzy - wykładowcy posiadający stosowne świadectwo ze zdjęciem wydane przez naszą placówkę. Listę trenerów systemu EPR znaleźć można w zakładce : trenerzy - wykładowcy. Nasi trenerzy pracują również dla innych placówek doskonalenia nauczycieli, ale zawsze w porozumieniu z naszą pracownią. 

Zapraszamy do odwiedzania strony i korzystania z oferty programowej pracowni.  

                                                                                                                                                   

- Dziecko  ujmując całościowo rzeczywistość, odczuwa potrzebę wyrażania swoich doznań, przeżyć za pomocą znaków.Są to znaki języka mówionego, stosunków wielkościowych, geometrycznych,ilościowych, technik plastycznych, eksperesji ruchowej, muzycznej...- 

                                                                                                                  prof. Ryszard Więckowski  

 

 

Aktualności: 

  • Ogólnopolski projekt edukacyjny Nasza Epopeja dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli. Otwieramy zakładkę Nasza Epopeja, pobieramy załączniki z instrukcją. 
  • Nauczyciele uczestniczący w projekcie Nasza Epopeja przesyłają dokumentację - zdjęcia na adresy:   eprsystem@gmail.com (adres dla nauczycieli z Polski i Europy - kontakt Dorota Dziamska), anetapierog@gmail.com (adres dla nauczycieli z poza Polski i Europy - kontakt Aneta Pierog- Sudoł.)
  • Tablice projektu edukacyjnego przedstawiające dzieła dzieci oglądać można w galerii na tej stronie już teraz. Wchodzimy w zakładkę galeria i otwieramy kolejno:  Nasza Epopeja 1, Nasza Epopeja 2, Nasza Epopeja 3. 
  • Zapraszamy osoby zainteresowane projektem edukacyjnym Nasza Epopeja do odwiedzania specjalnie przygotowanej strony na FB, także o nazwie Nasza Epopeja.  
  • Trwa rekrutacja na kurs trenerski systemu EPR  Łodzi. Prosimy o pobranie karty zgłoszenia zamieszczonej u dołu strony - zakładka szkolenia. 
  • Zaprazamy trenerów i animatorów systemu EPR do śledzenia nowej strony na FB o nazwie - Edukacja przez ruch.
  • Letnie laboratorium dla trenerów i animatorów systemu EPR odbędzie się w Zardoniu w dniach 19-21 lipca. Karta zgłoszenia do pobrania w zakładce - Komgresy  i Laboratoria.                                                                                                                                                                                                                                                

 

Pracownia Pedagogiczna im.prof. Ryszarda Więckowskiego to Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, posiada akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

 

 

Wybrane produkty