PCO Origami

Szkolenia

 Szanowni Państwo,

Szkolenia w naszej pracowni odbywają się na zamówinie grup, placówek i osób zainteresowanych. Powołujemy grupy szkoleniowe nie mniejsze niż 20 osób, ale nie przekraczające 30. Jedynie formy krótkie dotyczące rad pedagogicznych oraz wykłady przeprowadzamy w większych grupach. Prosimy uważnie przeczytać przedstawione propozycje. W celu zamówienia szkolenia wybieramy kontakt  z koordynatorem formy szkoleniowej w danym województwie, przesyłamy zamówienie szkolenia i prośbe o kontakt z koordynatorem na adres : eprsystem@gmail.com 

 

 

       Serdecznie zapraszam do współpracy.               

                                                Z wyrazami szacunku. 

                                                Dorota Dziamska 

 

Edukacja przez ruch - kurs trenerski 2021/2022 - Łódź/Warszawa

Informacje do pobrania u dołu strony.

Edukacja przez ruch - kurs trenerski 2019/2020 - Łódź 

Zajcia dydaktyczne -zakończone. Trenerzy realizaują zaliczenie szkolenia indywidualnie oragniazując warsztaty dla nauczycieli. 

Edukacja przez ruch - kurs trenerski 2018/2019 

Grupa  - Poznań  - zakończenie szkolenia - zamiana zaliczenia podczas kongresu na organizację warsztatów dla nauczycieli.

 

Kurs trenerski systemu EPR -  to całoroczna forma szkoleniowa dedykowana nauczycielom przedszkoli i klas I- III, a także studentom i nauczycielom szkół specjalnych. W trakcie zajęć uczestnicy poznają: podstawy naukowe systemu EPR, teorię systemu, zasady ddydaktyczne oraz techniki i metody pracy zgodne z tymi zasadami. Nabywają praktyczne umiejętności stosowania metod i technik systemu w pracy z dziećmi. Każda kolejna grupa trenerska poznaje kolejne zagadnienia systemu EPR, których wcześniejsze grupy trenerskie nie doświadczyły z uwagi na permenentny rozwój systemu EPR.  Kurs kończy się egzaminem w postaci organizacji kongresu edukacyjnego dla nauczycieli lub innej formy ksztalcenia dorosłych. Rocznie pracownia porganizuje 1 do 2 grup trenerskich. Grupy pracują od 12 - 15 miesięcy. Zjazdy odbywają sie raz w miesiącu. 

Pracownia na stronie internetowej ogłasza rekrutację do grup trenerskich. 

 

Warsztat wstępny do systemu - Wybrane elementy systemu EPR  - warsztat przeznaczony dla pedagogów, studentów nauczycieli przedszkola i klas I - III. - Przedstawia główne założenia systemu EPR, holistyczną koncepcję rozwoju, praktyczne ćwiczenia i zabawy dla dzieci.

Warsztat - 15 godzin zajęć dydaktycznych/ 10 godzin dydaktycznych.                                                                                                                                                                 

- koordynator warsztatów woj. mazowieckie - Janina Krystyna Tiereszko

- koordynator warsztatów woj, łódzkie - Grażyna Karasińska - Kraszkiewicz

- koordynator na pozostałe województwa - Dorota Dziamska

 

Warsztat - Matematyczne aspekty systemu EPR - warsztat przeznaczony dla pedagogów, studentów, nauczycieli przedszkola oraz klas I - III. Przedstawia mechanizmy metod aktywizujących  i aspekty matematyczne praktycznych ćwiczeń i zabaw systemu EPR.

Warsztat - 15 godzin dydaktycznych/ 10 godzin dydaktycznych 

 

- koordynator warsztatów woj. mazowieckie - Janina Krystyna Tiereszko

- koordynator warsztatów woj, łódzkie - Grażyna Karasińska - Kraszkiewicz

- koordynator na pozostałe województwa - Dorota Dziamska

 
 

Warsztat - Nauka czytania i pisania technikami systemu EPR - warsztat przeznaczony dla pedagogów, studentów, nauczycieli przedszkola oraz klas I - III. Przedstawia techniki nauki czytania      i pisania , podstawy teroii integracji sensorycznej, konkretne ćwiczenia wspierające cielesny   i intelektualny mechanizm tych trudnych czynności złożonych, których opanowanie przez dziecko trwa wiele lat. Warsztat prezentuje wybrane zagadnienia lingwistycznej teorii nauki czytania prof. Reginy Pawłowskiej. 

Warsztat - 15 godzin dydaktycznych/ 10 godzin dydaktycznych

- koordynator warsztatów - Dorota Dziamska

 
 
Warsztat - Metoda origami - baje w systemie EPR - warsztat przeznaczony dla pedagogów, studentów, nauczycieli przedszkola oraz klas I - III. Warsztat prezentuje istotę metody origami baje         z podziałęm na postępujące i wynikowe, funkcję metody i jej wpływ na wzrost aktywności językowej dzieci ( możliwość zastosowania metody w nauce j.polskiego i języków obcych).Uczestnicy zapoznają się z podstawami składania technikk płaskich sztuki origami i prostych modeli przestrzennych istotnych dla metody.
 
 Warsztat - 15 godzin dydaktycznych/ 10 godzin dydaktycznych
 

- koordynator warsztatów woj. mazowieckie - Janina Krystyna Tiereszko

- koordynator warsztatów woj, łódzkie - Grażyna Karasińska - Kraszkiewicz

- koordynator na pozostałe województwa - Dorota Dziamska

 
Warsztat - Czytanie liniatury i nauka pisania zgodna z fizjologią w systemie EPR - warsztat przeznaczony dla pedagogów, studentów, nauczycieli przedszkola oraz klas I - III. Warsztat przezentuje praktyczne ćwiczenia dotyczące zagadnienia czytania liniatury i pierwszych prób pisania bez zastosowania klasycznych podręcznikowych ćwiczeń. 
 
 
 Warsztat - 15 godzin dydaktycznych/ 10 godzin dydaktycznych
 
- koordynator - Dorota Dziamska
 
 
 
 Cykl warsztatów  - Zabawy z tekstem literackim  - wprowadzenie do metody - Dynamicznych obrazów warsztat przeznaczony dla pedagogów, studentów, nauczycieli przedszkola oraz klas I - III. Istotą warsztatów jest przedstawienie technik           i metod systemu EPR przeznaczonych do nauki czytania, a także sposobów wykorzystania tekstu literackiego w procesie całościowego rozwoju dziecka. Pracownia proponuje cykl trzech kolejnych warsztatów : zabawy z wierszem, zabawy z prozą, zabawy z lekturą. Warsztaty prezentują proces osiągania przez dzieci umiejętności w zakresie : słuchania, mówienia, artykulacji, czytania, pisania. Metoda dynamicznych obrazów to propozycja pracy z tekstem literackim w ruchu i przestrzeni, której głównym założeniem jest taka organizacja przestrzeni uczenia sie dziecka która wzmacnia jego doznania ( edukacja polisensoryczna) i doporwadza do tzw. integracji czynnościowej. 
 
 Warsztat - 15 godzin dydaktycznych/ 10 godzin dydaktycznych
 
- koordynator - województwo mazowieckie - Dorota Chyczewska
 
- koordynator - województwo lubelskie, podkarpackie - Małgorzata Małyska
 
 - koordynator - pozostałe województwa -  Dorota Dziamska
 
 
 
  Cykl warsztatów  -  Drama w edukacji - warsztat przeznaczony dla pedagogów, studentów, nauczycieli przedszkola oraz klas I - III, nauczycieli świetlic, bibliotekarzy, nauczycieli j.polskiego            i historii na wszystkich poziomach. Uczestnicy zapoznają się z istotą, funkcją dramy edukacyjnej            w procesie uczenia się i nauczania. Cykl warsztatów prowadzony jest trzy razy po 10 godzin.
 
- koordynator - Maria Gudro - Homnicka
 
 
Rady pedagogiczne - Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej - funkcje, sposoby wykorzystania zapisów podstawy do organizacji pracy, praktyczne wskazówki w jaki spoósb korzystać z dokumentu. 
 
- koordynator - Dorota Dziamska
 
 Warsztat - Od kołysania do pisania  - wprowadzenie do metody Graficzne rękodzieło.
Warsztat przeznaczony dla pedagogów, studentów, nauczycieli przedszkola oraz klas I - III. Warsztat przezentuje praktyczne ćwiczenia dotyczące zagadnienia pierwszych prób pisania konkretnych liter i ich połacznień, odkrywania, a nie wprowadzania liter,  bez zastosowania klasycznych podręcznikowych ćwiczeń. 
 
 Warsztat - 15 godzin dydaktycznych/ 10 godzin dydaktycznych
 
- koordynator - Dorota Dziamska
 

 Warsztat - Zabawy z papierowym wachlarzem   - wprowadzenie do metody Dynamicznych rekwizytów systemu EPR.     Warsztat przeznaczony dla pedagogów, studentów, nauczycieli przedszkola oraz klas I - III. Warsztat zapoznaje nauczycieli z praktycznym wykorzystaniem techniki - równoważny wachlarz -  w odniesieniu do filozofii uczenia tzw. fenomenologicznej  koncepcji człowieka Romana Ingardena, podstawy naukowej kształcenia zintegrowanego i samego systemu EPR. Nauczyciele poznają istotę strategii percepcyjno - innowacyjnej, najważniejszego paradygmatu w edukacji dzieci odkrytego i zdefiniowanego przez prof. Ryszarda Więckowskiego na podstawie praktycznych zabaw, ćwiczeń i sytuacji edukacyjnych. W sposób szczególny praktyczne propozycje działań odnosić się będa do wspierania rozowju społecznego.

Warsztat - 15 godzin dydaktycznych/ 10 godzin dydaktycznych 

- koordynator - Dorota Dziamska 

 

 
 
 
 
 
 

Załączniki