PCO Origami

Projekty

 

Pracownia Pedagogiczna im.prof. Ryszarda Więckowskiego nie realizuje wyłącznie projektów szkoleniowych. Zajmuje się także :

 

A. Przygotowywaniem materiałów do publikacji w zakresie pedagogiki, metodyki nauczania, zastosowania systemu Edukacja przez ruch w uczeniu dzieci, a także wprowadzania elementów systemu Edukacja przez ruch do edukacji młodzieży. 

Projekt

Edukacja przez ruch. Zapomniany profesor (projekt badawczy) - w realizacji.  

Projekt 

Metoda - Dynamiczne obrazy - artykuły o pracy z tekstem literackim w okresie przedliterowym - Wychowanie w Przedszkolu - projekt zakończony.  

Projekt 

Edukacja przez ruch - opracownie kolejnej wewnętrznej metody systemu - Graficzne rękodzieło - zakończony publikacją. 

Projekt

Edukacja przez ruch - opracowanie kolejnej metody systemu - Matematycze laboratoprium - publikacja w trakcie relaizacji. 

Projekt 

Nasza Epopeja - w realizacji. 

B. Recenzowaniem programów nauczania, programów wychowawczych, programów profilaktycznych, terapeutycznych. 

Projekt 

Recenzja programu wychowania przedszkolnego J.Pytlarczyk - w Kręgu zabawy.

Pracownia Pedagogiczna im.prof. Ryszarda Więckowskiego po analizie tekstu programu " W kręgu zabawy" autorstwa J.Pytlarczyk  nie rekomenduje programu do realizacji w przedszkolu. Program zawiera narzędzia opisu rozwoju dziecka nieadekwatne do poziomu wychowania przedszkolnego. 

Recenzja programu nauczania języka niemieckiego z elementami systemu Edukacja przez ruch w klasach IV - VI p. Z. Wilk - projekt zrealizowano w 2016r. 

 

 C. Konstruowaniem programów wychowawczych, profilaktycznych,terapeutycznych, programów nauczania. 

Projekt 

Program wychowania przedszkolnego - Zbieram,Poszukuję,Badam - zrealizowany 2017r. 

Projekt

Program profilaktyczno - wychowawczy - SUM - w przygotowaniu. 

Projekt 

Program edukacji wczesnoszkolnej - Zbieram,Poszukuję,Badam - w przygotowaniu. 

 

D. Innowacje i projekty, programy autorskie klas prowadzone przez trenerów systemu EPR i inne podmioty opatrzone pozytywną recenzją Pracowni Pedagogicznej im.prof. Ryszarda Więckowskiego 

 Wrocław - Małgorzta Krystyańczuk

Rekomendacja - Program „ Edukacja przez ruch – drzwiami w rozwoju ucznia młodszego. W I etapie kształcenia szkoły podstawowej” autorstwa Małgorzaty Krystyańczuk jest propozycją zgodną z koncepcją przyjętej nowej podstawy programowej z dnia z dnia 14 lutego 2017r. Zaletą programu jest niezwykła jego autentyczność, pełna integracja oficjalnych założeń aktu normatywnego oraz pomysłów autorki, aby dojściem do osiągnięć dzieci stała się droga ich aktywności przy pomocy aktywizujących metod, które autorka lubi, rozumie i dobrze interpretuje. Treści programu są także piękną prezentacją rozwoju zawodowego nauczyciela, który stając się autorem programu wykorzystać chce w swej pracy to, co odkrył jako wciąż doskonalący swój warsztat pracy pedagog.  Warto zwrócić uwagę ,iż program przede wszystkim jest odpowiedzią na oczekiwania poznawcze dzieci i preferencje stylu ich uczenia. Zaspokojenie głodu ruchu dzieci we współczesnym  systemie oświaty staje się priorytetem i sposobem na walkę o zdrowie nie tylko fizyczne, ale i psychiczne małych uczniów. 


Wodzisław Śląski - Anna Czop
 
Rekomendacja dla innowacji pedagogicznej - Od wyobraźni i rysowania do pisania liter na podstawie metody graficzne rękodzieło systemu Edukacja przez ruch.
 
 
 

E. Projekty szkoleniowe i edukacyjne organizowane we współpracy z innymi podmiotami. 

Projekt 

Fleciki Polskie i Tarabany - w realizacji.  

 


 ad.A 

Projekt badawczy - Teoria poznawcza rozwijającego się dziecka prof. Ryszarda Więckowskiego jako wyznacznik strategii uczenia stosowanych w edukacji małego dziecka w Polsce na początku XXI wieku.  

                   Pracownia realizuje powyższy projekt od 2005 roku. Badania prowadzą do odkrycia, czy rzeczywiście teoria skonstruowana pod koniec XX wieku przez naszego patrona jest wyznacznikiem stosowanych strategii uczenia, a co z tego bezpośrednio wynika, także metod i technik uczenia dzieci. W ramach przeprowadzanych spotkań grup fokusowych staramy się dowiedzieć, czy nauczyciele w ogóle znają w/w teorię oraz czy w bezpośredniej swojej pracy stosują założenia w niej zawarte. Interesuje nas także problem narzędzi edukacyjnych wykorzystywanych obecnie w edukacji małego dziecka. Stawiamy zatem kolejne pytanie, czy narzędzia te są pomocne w konstruowaniu takich technik i metod uczenia, aby dotyczyły strategii uczenia, wynikającej z opracownej przez profesora teorii.  

I.  Jak przeprowadzamy badania ? 

Badania przeprowadzamy za zgodą nauczycieli w grupach od 8 - do 10 osób. Badanie ma charakter rozmowy, trwa do dwóch godzin, a przeprowadzający badanie moderatorzy stosują w każdej grupie taki sam wzór problemów do dyskusji. Uczestnicy badania opracowują wspólne wnioski z dyskusji oraz wypełniają  anonimową ankietę i kwestionariusz. 

II. Gdzie przeprowadzamy badania ?

Badania przeprowadzamy w placówkach typu: przedszkola, szkoły na terenie całej Polski. Moderator dojeżdża do placówki. 

III. W jaki sposób można zgłosić chęć uczestnictwa w badaniach ? 

Chęć uczestnictwa w badaniach zgłaszamy bezpośrednio pisząc na adres: dorota@origami.org.pl 

IV. Gdzie będzie można znaleźć wyniki, wnioski i komentarze wynikające z badań ?

Przebieg badań, wnioski, obszerne komentarze, a także wypowiedzi nauczycieli znaleźć będzie można w kolejnej książce dotyczącej systemu EPR przygotowywanej w ramach tegoż projektu. Książka o tylule:  - Edukacja przez ruch. Zapomniany profesor -  ukaże się po zakończeniu projektu. Pracownia przewiduje zakończenie projektu w grudniu 2025 roku. Wszelkie informacje związane z ukazaniem się publikacji będzie można przeczytać na stronie w zakładce projekty. 

V. Grupy przedszkolne i klasy prowadzone przez trenersów systemu EPR wykonujące ilustracje do publikacji - Edukacja przez ruch. Zapomniany profesor. 

Przedszkole nr 113 Poznań 

Przedszkole nr 12  Toruń

Przedszkole w Tulcach

Przedszkole nr 8 w Garwolinie  

Przedszkole przy SP nr 35 - Toruń 

Szkoła Podstawowa im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach.