PCO Origami

Narzędzia systemu EPR

 

1. Założenia teoretyczne i naukowe podstawy systemu EPR przedstawić można za pomocą narzędzi w formie kolistych diagramów. Ponieższe diagramy przedstawiają istotę holistycznej koncepcji rozwoju dziecka w systemie EPR - koło holizmu, założenie wzmacniania integracji sensorycznej - koło zintegrowanego ruchu, istotę rozwoju w kierunku uzyskania pełni dojrzałości psychicznej - koło poziomów neurologicznych, integrację procesów poznawczych - koło zintegrowanego uczenia się. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  opracowanie graficzne: Dawid Grafender i Rafał Grafender 

 

II. Kolejnymi narzędziami systemu są koła zasad dydaktycznych. Budując zajęcia systemu EPR nauczyciele korzystają z 8 ważnych zasad dydaktycznych których stosowanie zapewnia poprawność realizacji zajęć. Zasady dydkatyczne odnaleźć można w zakładce - galeria.