PCO Origami

Projekty - szkolenia

Pracownia Pedagogiczna im.prof. Ryszarda Więckowsiego zajmuje się realizacją projektów edukacyjnych oraz wynikających z nich szkoleń dla nauczycieli i studentów. W ramach projektów przygotowujemy publikacje, opracownia metodyczne, prowadzimy systematyczne obserwacje uczacych się dzieci, prace badawcze, rozwojowe, współpracujemy ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz edukacji. Obecnie w pracowni realizujemy następujące projekty : 

 

EDUKACJA PRZEZ RUCH

 – autor projektu – Dorota Dziamska

 DRAMA W EDUKACJI

– koordynator projektu – Maria Gudro

 EFEKTYWNE METODY UMUZYKLANIANIA

– autor projektu – Wojciech Wietrzyński

 ORIGAMI W EDUKACJI

- koordynator projektu – Grażyna Karasińska – Kraszkiewicz

 ZBIERAM POSZUKUJĘ BADAM W PRZEDSZKOLU

- autorki projektu – Dorota Dziamska, Marzena Buchnat 

 PROJEKTY EKSPERYMENTALNE, BADAWCZE, ROZWOJOWE 

- koordynator projektów – Dorota Dziamska 

 PROJEKTY REKLAMOWE

- koordynator projektów – Rafał Grafender   

FLECIKI POLSKIE I TARABANY

- koordynator projektu - Dorota Dziamska/ Wojciech Wietrzyński   

 IMPLEMENTACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ   

- koordynator projektu - Dorota Dziamska/ Małgorzata Wróblewska

 OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY NASZA EPOPEJA   

 

- koordynator projektu - Dorota Dziamska

RECENZJE I OPINIE     

- koordynator projektu -  Dorota Dziamska / Marzena Buchnat 

            Wszystkie realizowane w pracowni projekty stanowią zintegrowaną , wzajemnie uzupełniającą się płaszczyznę działania. Prowadzone są przez ich autorów lub specjalistów w danej dyscyplinie.