PCO Origami

Dziesięciobok foremny ( regular decagon)

« powrót

 Dziesięciobok foremny (  regular decagon ) jako baza do wycięcia gwiazdy. - autor Dorota Dziamska 

  • Sposób składania prostokątnej kartki papieru, aby przy pomocy jednego cięcia uzyskać dziesięciobok foremny.
  • Sposob nacięcia złożonego w trójkąt dziesięcioboku, aby uzyskać gwiazdę dziesięcioramienną. 


Modele dziesięciopromiennych gwiazd. Złożenie po skosie prostokąta. Złożenie i rozłożenie formy. Złożenie po skosie  do górnego wierzchołka. Składanie naprzemienne do krawędzi. Składanie naprzemienne do krawędzi. Model gotowy do cięcia. Cięcie. Część odcięta tworzy oczekiwaną płaszczyznę. Złożony dziesięciobok. Cięcie promieni gwiazdy.