PCO Origami

Witamy na stronie!

 Witamy na stronie Pracowni Pedagogicznej im.prof. Ryszarda Więckowskiego.

          Pracownia powstała 01.03.1998 roku jako Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, początkowo przyjmując nazwę Origami Pracownia Pedagogiczna. Przez blisko 20 lat ośrodek rozwijał swój program kształcenia pedagogów tworząc projekty związane z wykorzystaniem sztuki origami  w edukacji. 

          Od momentu swego powstania pracownia szkoląc kadrę pedagogiczną podejmowała się prac rozwojowych w dziedzinie humanistyki, nauk społecznych oraz dyscyplin artystycznych, włączając aktywnych absolwentów szkoleń do współtworzenia oferty programowej. Główne przesłanie pedagogiczne naszej działalności oparte jest na wizji systemu oświaty, którą przedstawił w swych dziełach twórca pedagogiki wczesnoszkolnej prof. Ryszard Więckowski. Pragniemy, aby  współczesny   i nowoczesny  system edukacji został " wbudowany w naturalne mechanizmy rozwoju człowieka, który z samej natury i właściwości psychofizycznych dąży do poszukiwania i rozwiązywania problemów, do przeżywania i wyrażania własnych stanów emocjonalnych oraz samorozwoju i samorealizacji."

Pracownia jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce zajmuje się kształceniem nauczycieli w zakresie upowszechniania systemu Edukacja przez ruch. Jedynymi osobami, które mogą przeprowadzać takie szkolenia są certyfikowani trenerzy - wykładowcy posiadający stosowne świadectwo ze zdjęciem wydane przez naszą placówkę. Listę trenerów systemu EPR znaleźć można w zakładce : trenerzy - wykładowcy. Nasi trenerzy pracują również dla innych placówek doskonalenia nauczycieli, ale zawsze w porozumieniu z naszą pracownią. 

Zapraszamy do odwiedzania strony i korzystania z oferty programowej pracowni.  

                                                                                                                                                   

- Dziecko  ujmując całościowo rzeczywistość, odczuwa potrzebę wyrażania swoich doznań, przeżyć za pomocą znaków.Są to znaki języka mówionego, stosunków wielkościowych, geometrycznych,ilościowych, technik plastycznych, eksperesji ruchowej, muzycznej...- 

                                                                                                                  prof. Ryszard Więckowski 

 

 

 

 Aktualności: 

  • Trenerzy uczestniczący w projekcie Nasza Epopeja przesyłają dokumentację - zdjęcia na adres: eprsystem@gmail.com
  • XXVII Kongres Systsemu EPR - zapowiedź - 1.04.2023 r. Grudziądz. 
  • Laboratorium dla trenerów systemu EPR odbędzie się w Warszawie w pierwszym kwartale 2023 r. 
  • 15 grudnia 2022 roku otwieramy projekt edukacyjny Nasza Epopeja dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli. 
  • Od 15 listopada rozpoczyna się rekrutacja na kurs trenerski systemu EPR w Warszawie.                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Pracownia Pedagogiczna im.prof. Ryszarda Więckowskiego to Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, posiada akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

 

 

Wybrane produkty