PCO Origami

Witamy na stronie!

 Witamy na stronie Pracowni Pedagogicznej im.prof. Ryszarda Więckowskiego.

          Pracownia powstała 01.03.1998 roku jako Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, początkowo przyjmując nazwę Origami Pracownia Pedagogiczna. Przez blisko 20 lat ośrodek rozwijał swój program kształcenia pedagogów tworząc projekty związane z wykorzystaniem sztuki origami   w edukacji. 

          Od momentu swego powstania pracownia szkoląc kadrę pedagogiczną podejmowała się prac rozwojowych w dziedzinie humanistyki, nauk społecznych oraz dyscyplin artystycznych, włączając aktywnych absolwentów szkoleń do współtworzenia oferty programowej. Główne przesłanie pedagogiczne naszej działalności oparte jest na wizji systemu oświaty, którą przedstawił w swych dziełach twórca pedagogiki wczesnoszkolnej prof. Ryszard Więckowski. Pragniemy, aby  współczesny   i nowoczesny  system edukacji został " wbudowany w naturalne mechanizmy rozwoju człowieka, który z samej natury i właściwości psychofizycznych dąży do poszukiwania i rozwiązywania problemów, do przeżywania i wyrażania własnych stanów emocjonalnych oraz samorozwoju i samorealizacji."

Pracownia jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce zajmuje się kształceniem nauczycieli w zakresie upowszechniania systemu Edukacja przez ruch. Jedynymi osobami, które mogą przeprowadzać takie szkolenia są certyfikowani trenerzy - wykładowcy posiadający stosowne świadectwo ze zdjęciem wydane przez naszą placówkę. Listę trenerów systemu EPR znaleźć można w zakładce : trenerzy - wykładowcy. Nasi trenerzy pracują również dla innych placówek doskonalenia nauczycieli, ale zawsze w porozumieniu z naszą pracownią. 

Zapraszamy do odwiedzania strony i korzystania z oferty programowej pracowni.  

                                                                                                                                                   

- Dziecko  ujmując całościowo rzeczywistość, odczuwa potrzebę wyrażania swoich doznań, przeżyć za pomocą znaków.Są to znaki języka mówionego, stosunków wielkościowych, geometrycznych,ilościowych, technik plastycznych, eksperesji ruchowej, muzycznej...- 

                                                                                                                  prof. Ryszard Więckowski

 

 

 Aktualności:

  • Uwaga! Przygotowania do XXV Kongresu Systemu Edukacja przez ruch 
  • Propozycje szkoleń dla rad pedagogicznych w zakresie prawidłowej interpretcji podstawy programowej wychowania przedszkolengo i edukacji wczesnoszkolnej - patrz zakładka - szkolenia.
  • Artykuły dotyczące prawidłowej interpretacji podstawy programowej w każdym numerze czasopisma Wychowanie w Przedszkolu, od maja 2019 także w każdym numerze czasopisma Życie Szkoły. 
  • Metoda - Dynamiczne obrazy - systemu Edukacja przez ruch jako propozycja pracy z tekstem literackim w okresie przedliterowym - artykuły od września w magazynie - Wychowanie w Przedszkolu.
  • Warsztat - Zabawy z papierowym wachlarzem - patrz zakładka szkolenia.  
  • Kurs trenerski systemu EPR w Łodzi - karta zgłoszenia do pobrania w zakładce -  szkolenia.                                                                                                                                                                                                                                    

 

Pracownia Pedagogiczna im.prof. Ryszarda Więckowskiego to Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli wpisana do rejestru NPDN 5 grudnia 2009 roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod numerem DE.II.2.1-4330-13/10

 

 

Wybrane produkty